Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6151 d1cf
Reposted frommoai moai
3300 b41a
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaseverine severine
6656 73b5
hahahaha, która jeszcze tak ma?:D
1088 4b1f

uh-la-la-land:

details

cinoh:

quentindebriey: another french apartment.paris,july 2014

5989 d67f 500
Wszystko dałoby się rozwiązać, gdyby ludzie ze sobą rozmawiali. Tylko komunikowanie się za pomocą słów przynosi efekty. Milczenie rodzi milczenie, wreszcie pojawia się głucha cisza, która zalega jak beton.
— Ake Edwardson, szkoda żeś nie powiedział mi tego dzień wcześniej
Reposted fromindigestible indigestible viadarja- darja-
8229 493e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamywonderland mywonderland
0783 621e 500

furiin:

msalisbu :

một nơi để được sáng tạo

6570 dc69 500
5133 ad1d 500
1914 59f9
Reposted fromfelicka felicka viachica chica
http://38.media.tumblr.com/729f45dd53c30c72448ad2bd92e478d1/tumblr_nabdpo0mlf1s6c97mo1_500.gif
Groot always makes me happy :)
Reposted frommyname myname viamatuss matuss
0120 cbcf 500
Reposted fromnosmile nosmile viapsychobabble psychobabble
właśnie zrozumiałam jak to działa. nie powinnam czekać, aż się odezwiesz. nie powinnam się tym zamartwiać, analizować. po prostu będę żyć swoim życiem, a jeśli się odezwiesz to się odezwiesz i tyle. ale zastanawianie się nie ma sensu bo nic tu nie zmieni.
Reposted fromawaken awaken viakomplikacja komplikacja
Któregoś dnia w przyszłości, której jeszcze nie ma, spotkam ją na przystanku. Będzie coś jakby trochę grubsza i będziemy już dorośli. Nasze światy będą już wtedy bardzo daleko od siebie, ale z jakiś niewyjaśnionych przyczyn zatrzęsą się pode mną nogi.
— Piotr Czerwiński "Pokalanie"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy
2488 f6db
Reposted fromtwice twice viawilkstepowy wilkstepowy
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viatedibea tedibea
6747 347e
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viatedibea tedibea
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl